Polska Sahara – Pustynia Błędowska

Wszędzie tylko piasek i piasek i wcale nie trzeba jechać do Afryki. Mamy swoją Saharę, u nas, w Polsce. Niedowiarków po prostu zapraszam do Pustyni Błędowskiej. Taka pustynia w głębi kraju to rzadkość w Europie. Pustynia Błędowska to największy w Polsce obszar lotnych piasków. Leży na pograniczu Wyżyny Śląskiej i Wyżyny Olkuskiej, pomiędzy Błędowem, Kluczami […]