Pielgrzymujący ludzie po bezdrożach

Cele pielgrzymowania

by / 0 Comments / 65 View / 14 sierpnia 2013

Zjawisko pielgrzymowania obecne było już w starożytności (Starożytny Egipt, Grecja, Rzym) i przetrwało do dzisiaj. Co kieruje ludźmi, ze decydują się na taki rodzaj podróży połączony z modlitwą i dotarciem do miejsca świętego? Motywy i cele są różne, niektóre z nich mogą się ze sobą łączyć. Najważniejsze z nich to:

  1. Cele historyczne i turystyczne
    Pielgrzymki są związane z miejscami świętymi mającymi znaczenie w średniowiecznej Europie. Najczęściej jest to Jerozolima, groby św. Pawła i Piotra w Rzymie, Grób św. Jakuba w Hiszpanii. W niektórych religiach pielgrzymka ma charakter obowiązkowy, np. pielgrzymka do Mekki w Islamie. Pielgrzymki po historycznych miejscach świętych może mieć charakter nieco bardziej turystyczny niż religijny. W ten sposób można nawiedzić znane sanktuaria, klasztory, miejsca kultu Bożego, a także poznać ciekawe i piękne zakątki Polski. Jest to także ciekawy sposób na spędzenie wolnego czasu.
  2. Cele religijne i duchowe
    W ten sposób ludzie od pokoleń pielgrzymowali w celu odpokutowania, podziękowania, wyrażenia uwielbienia i powierzenia własnych intencji. Pielgrzymka jest doskonałą formą ożywienia wiary, ubogacenia ducha, praktyką modlitwy, utworzenia wspólnoty między ludźmi. Pątnicy pielgrzymują w celu skorzystania z duchowych darów – sakramentów świętych, odpustów, łaski związanej z wybranym miejscem. Ponadto wysiłek pielgrzymki, cierpliwe znoszenie niedogodności mają swój wychowawczy wpływ na człowieka.
  3. Inne cele
    Niektórzy decydują się na pielgrzymkę z chęci zaspokojenia własnej ciekawości świata, zapoznania nowych ludzi i innej kultury oraz religii. Pielgrzymka jest dobrym miejscem na spędzenie wspólnego czasu razem, przeprowadzenie rozmów, poprawę relacji z dziećmi, partnerem. Wędrówka taka jest także doskonałym relaksem dla duszy. Można odpocząć od codziennych obowiązków, wyciszyć się i znaleźć chwilę na pobycie „samym ze sobą”.

 

Niezależnie od tego jakie motywy nami kierują zachęcam wszystkich również do tej formy podróżowania. Pielgrzymka = podróż. A każda podróż uczy nas czegoś nowego.


Your Commment

Email (will not be published)

Przeczytaj poprzedni wpis:
Pielgrzymi idący do sanktuarium
Pielgrzymka – podróż z wiarą

Wakacje to czas związany z wypoczynkiem, podróżami, poznawaniem nowych miejsc, ale i także pielgrzymowaniem. Pielgrzymki to wspaniała podróż do miejsc...

Zamknij