Białowieski Park Narodowy

Białowieski Park Narodowy

Co dziś zobaczymy? Dziką puszczę, zieleń wkoło i największe zwierzęta w Europie, czyli żubry. Już wiecie gdzie Was zabieramy? Oczywiście do Puszczy Białowieskiej, która leży na granicy Polski i Białorusi. Białowieski Park Narodowy znalazł się na Liście Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO jako pierwszy obiekt naturalny.

Białowieski Park Narodowy – Logo
Białowieski Park Narodowy – Logo

Po stronie polskiej puszcza obejmuje ponad 10 tys. ha i od roku 1947 jest Parkiem Narodowym. Pozostałe tereny puszczy należą do lokalnych nadleśnictw. Puszcza leży w dorzeczu rzek Narewka i Leśna. Po stronie białoruskiej puszcza nosi nazwę „Bialowieżskaja Puszcza” i w całości stanowi Park Narodowy.

Puszcza Białowieska, Białowieski Park Narodowy
Puszcza Białowieska, Białowieski Park Narodowy

Białowieski Park Narodowy składa się z:

 • Obszaru Ochrony Ścisłej – najcenniejszy obszar Parku obejmujący lasy pierwotne, w tym najstarsze drzewa. Tutaj przyroda całkowicie rządzi się swoimi prawami, a człowiek nie ingeruje w zachodzące procesy. Dla turystów do zwiedzania udostępniony jest 7 km odcinek. Wejście możliwe tylko i wyłącznie z przewodnikiem.
 • Obrębu Ochronny Hwoźna – w tej części puszczy wyznaczono trzy szlaki turystyczne piesze czerwony – Wokół Uroczyska Głuszec długości 7,2 km, także czarny – Carska Tropina o długości 4 km oraz zielony – Wilczy Szlak długości 11,5 km z Masiewa do Kosego Mostu.
 • Ośrodka Hodowli Żubrów – składający się z rezerwatów hodowlanych oraz Rezerwatu Pokazowego, w którym turyści mogą podziwiać: żubry, koniki polskie typu tarpana, krzyżówki żubra z bydłem domowym tzw. żubronie, jelenie, sarny, łosie, dziki oraz wilki.
 • Muzeum Przyrodniczo-Leśnego – z wystawami stałymi i czasowymi prezentującymi przyrodę i historię Puszczy Białowieskiej. Ekspozycje przedstawiają wiele gatunków fauny i flory, wielowiekową działalność człowieka na tym terenie, fazy rozkładu drewna i wiele innych procesów związanych z przyrodą.
 • Parku Pałacowego  – okalającego myśliwską rezydencję carów Rosji, założonego na przełomie XIX i XX wieku. W wyniku pożaru, pałac uległ całkowitemu zniszczeniu, zachowały się jednak budynki go otaczające: Dom Zarządu, Dom Marszałkowski, Dom Jegierski, Dom Szoferów, Dom Łaźni. Park urządzono w stylu angielskim, obecnie znajduje się w nim około 90 gatunków drzew i krzewów.

W Białowieskim Parku Narodowym zachowały się fragmenty lasów o charakterze pierwotnym, czyli bardzo bogaty w gatunki i struktury warstwowe drzewostan, wiele krzewów oraz bogate runo leśne. Przeważają lasy grądowe, czyli wielogatunkowe i wielowarstwowe lasy liściaste ( w tym olchy, dęby, brzozy i wiele innych). Prawie 40% drzew ma ponad 80 lat. W Obszarze Ochrony Ścisłej średnia wieku okazów wynosi ponad 130 lat. (dla porównania średnia wieku w innych polskich lasach wynosi niecałe 60 lat). Puszcza stoi na podium również w innych „dyscyplinach”. Białowieskie drzewa mają średnio 30-40 metrów wysokości, rekordziści ponad 50. Odpowiada to wysokości 10 – 16 piętrowych bloków. W kategorii obwód pnia liderzy osiągają nawet 7 m

Puszcza Białowieska, Białowieski Park Narodowy
Puszcza Białowieska, Białowieski Park Narodowy

Dla Białowieskiego Parku Narodowego charakterystyczną cechą jest duża ilość martwego drewna. Powalone drzewa stanowią około 25% całego drzewostanu. W Obszarze Ochrony Ścisłej człowiek nie ingeruje w dzieła przyrody, dlatego „nieżywe” drzewa są „skazane” na powolny rozkład stając się źródłem życia dla bakterii, grzybów, owadów, a także … młodych drzew. Rozkład drewna jest procesem powolnym i trwa w przybliżeniu 1/5 czasu, które przeżyło.

Puszcza Białowieska jest również środowiskiem olbrzymiej liczby gatunków zwierząt, którą szacuje się na obecność ponad 12 tysięcy. Śród występujących tu ssaków można wymienić:

ryjówkę i rzęsorka, nietoperze, wilka, rysia, lisa, jenota, borsuka, wydrę, łosia, jelenia, sarnę i dzika. Kiedyś występowały tu również tarpan i tur. Bezapelacyjnym królem puszczy jest żubr. Dzięki restytucji (objęciu szczególną ochroną w celu przywrócenia i powiększenia gatunku) populacja żubrów po stronie polskiej liczy już około 450 osobników. Jest to najliczniejsza zbiorowość żubra żyjącego na wolności. Nic też dziwnego, że ten imponujący roślinożerca stał się symbolem Parku.

Żubry, Białowieski Park Narodowy
Żubry, Białowieski Park Narodowy

Niewątpliwie tym co przyciąga turystów jest nieposkromiona działaniem człowieka przyroda. Jej naturalne piękno, połączone z niepohamowaną dzikością. Wycieczka po Puszczy Białowieskiej jest niczym podróż w czasie, możemy się tam poczuć jak pierwsi mieszkańcy ziemi…


Post Author: WebTurystka

Podróże bawią, podróże kształcą, podróże uczą... Podróżowanie to moja pasja, którą podzielam wraz z Podróżnikiem. Nie ważne jest jak daleko się wybierzemy, ważne aby czerpać z tego radość i dostrzegać piękno otaczającego nas świata. Nasz blog to zaproszenie do skorzystania z tego co oferuje nam natura. Dzielimy się doświadczeniem, wiedzą i przygodami, które się Nam przytrafiają. Opisujemy miejsca, które warto odwiedzić. Chętnie przeczytamy również Twoje wrażenia z podróży. Zapraszamy do czynnego komentowania artykułów oraz do redagowania własnych - a na pewno je zamieścimy na łamach WebTurystyki.

1 thought on “Białowieski Park Narodowy

  Kimama

  (18 grudnia 2023 - 11:21)

  Byłam tam 2 lata temu, robi wrażanie. Chyba jeden z ładniejszych parków jakie mamy w kraju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *